fbpx

Peliosuuskunta Expa Intern Introduction

 

Get to know our Communication/Community Manager Intern

 

A third year student from Jamk’s Business Information Technology, Game Production degree started her internship with Peliosuuskunta Expa on 6th of May 2024.

 

Hi there!

 

My name is Sannina, but you can call me Santtu! Yesterday was my first official day as an intern at Peliosuuskunta Expa but you might’ve seen me taking photos and videos at DGC.

 

I’m a third year Business Information Technology, Game Production student with interest in the visual side of the game development as well as marketing, communications, and social media. My face might be familiar from Jamk’s social media channels as I have been working as a Social Media Ambassador since last autumn.

 

See you around at DGC!

 

Learn more about Jamk University of Applied Sciences

 

– Game Production, Business Information Technology, Bachelor of Business Administration (BBA)

 

https://www.jamk.fi/en/Apply-to-Jamk/bachelors-degree/study-game-production-and-become-a-bba-in-our-degree-programme-in-business-information-technology

Learn all about Game Business Co-operative Expa:

https://expa.fi/

 

DGC Recruitment / internship event 14.3.2024 | Jamk University of Applied Sciences | Edition

2024_DGC-recruitment-event
DGC Recruitment Event - Jamk Game Degree Edition | 14.3.2024

 

Companies & Jamk Students, Come join the ultimate DGC Recruitment Event – Jamk Game Degree Edition on March 14, 2024!


DGC Recruitment Event – Jamk Game Degree Edition | 14.3.2024 by 
Peliosuuskunta Expa (Expa Game Business Co-operative)

 


Are you looking for internship in Game Industry?

 


Join us for the DGC Recruitment Event – Jamk Game Degree Edition on 14.3.2024 at the Digi & Game Center!

This in-person event is your opportunity to connect with Game Industry professionals and Digi & Game Center Community Companies. Discover exciting career & Internship opportunities, and showcase your Skills and Motivation.

 

Whether you’re a recentJamk graduateJamk Student looking for internship or looking to level up your career, this event is tailored for game enthusiasts like you.

 

Don’t miss out on this chance to kickstart your journey in the game industry!

Mark your calendars and join us at the DGC Recruitment Event – Jamk Game Degree Edition on 14.3.2024 at the Digi & Game Center.

—-
Companies Join now!

Company joining form to DGC Recruitment / Internship – Jamk Game Degree Edition on March 14, 2024 to the Digi & Game Center!

 

We wish to get as many companies as we can to the DGC Recruitment / Internship – Jamk Game Degree Edition, because now if ever it is super important to help student to get experience and the needed internship to be done so they can graduate.

 


This is Amazing opportunity for Companies
to be seen and find new fresh talent via 5-6 months internships.

 

Hop on the board and join us to the event and please share among the fellow game companies and people!

 

Also if your company wants to somehow sponsor the event its ofcourse doable, but the main point is that the event is fully FREE for companies to attend.

 

Please fill You details here to the form and we shall contact you asap for more details and needs.
https://forms.gle/V3P6kLJuJAKR7b4E9

—-

Learn more about

Jamk University of Applied Sciences ,Studies at Game Production degree programme in business information technology.

https://www.jamk.fi/en/apply-to-Jamk/bachelors-degree/study-game-production-and-become-a-bba-in-our-degree-programme-in-business-information-technology

Venue:
Digi & Game Center
Matarankatu 3
40100 Jyväskylä
Finland

 

How to Get to the Digi & Game Center?
https://youtu.be/zG9dPwpSa6o

 


Signing up for the event is required via Eventbrite

https://www.eventbrite.fi/e/dgc-recruitment-event-jamk-game-degree-edition-1432024-tickets-838442192167

 


See you there!

 


The Event is made by

Peliosuuskunta Expa (Expa Game Business Co-operative)
Learn more and join our networks scheck Linktree: https://linktr.ee/peliosuuskuntaexpa

 


If Your Company wants to join as presentative offering internships and jobs please contact directly
 Peliosuuskunta Expa, Vice Chairman Tuomas Roininen email tuomas.roininen@expa.fi

*Schedule may change without prior notice.

Companies that attended to the Digi & Game Center Recruitment event on 14th March 2024:

  • shall be added ongoing

Learn more about Jamk University of Applied Sciences

 

– Game Production, Business Information Technology, Bachelor of Business Administration (BBA)

 

https://www.jamk.fi/en/Apply-to-Jamk/bachelors-degree/study-game-production-and-become-a-bba-in-our-degree-programme-in-business-information-technology

Learn all about Game Business Co-operative Expa:

https://expa.fi/

 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Peliosuuskunta Expan pitkäjänteinen yhteistyö on virallistettu kumppanuudella

Expa-x-jamk

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Peliosuuskunta Expan pitkäjänteinen yhteistyö on virallistettu kumppanuudella

 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Jamk) on tehnyt pitkäjänteistä yhteistyötä Peliosuuskunta Expan (Expa) kanssa jo yli 10 vuotta. Yhteistyön yhtenä konkreettisena tuloksena on käynnistetty Digi & Game Center (DGC) vuonna 2020 sekä siitä lähtien DGC:n digi- ja pelialan ekosysteemiä on myös yhteiskehitetty ja laajennettu yhdessä yhä monialaisempien osaajien kohtaamis- ja kehittämispaikaksi.  Pelialan koulutuksen toteuttamisessa ja TKI-toiminnan tulosten saavuttamisessa nämä viimeiset kolme vuotta DGC:ssä ovat olleet onnistuneita ja sitä myöten haluamme entisestään tiivistää yhteistyötä Expan kanssa maksullisen kumppanuuden kautta niin, että alueella on jatkossakin elinvoimainen peliala, jolla on vetovoiman lisäksi myös pitovoimaa.

Kumppanuus palvelee erityisesti Jamkin kansainvälisen englanninkielisen Business Information Technology (Game Production) pelialan Bachelor tutkinto-ohjelmaa, joka on myös yksi harvoista ammattikorkeakoulujen tutkinto-ohjelmista, joka on omistettu yksinomaan pelien kehittämiseen ja tuotantoon. Edellä mainittuun tutkinto-ohjelmaan oli vuonna 2020 ensimmäinen haku, ja tänä vuonna se oli Jamkin vetovoimaisin kv-tutkinto-ohjelma. Tämä itsessään kuvaa hyvin pelialaan kohdentuvasta mielenkiinnosta ja kasvusta sekä siitä, että alaan liittyvät osaamiset ovat tätä päivää ja ennen kaikkea tulevaisuutta. Kumppanuuden avulla tehdään muun muassa systemaattisempaa markkinointinäkyvyyttä ja omia tapahtumia, jotka tukevat Jamkin koulutuksen ja TKI-toiminnan laadukasta toteutusta. 

Kumppanuus tukee myös Jamkin strategianmukaista työtä liittyen peliteknologioiden ja e-urheilun asiantuntijayhteisön kehittämistä uudeksi nousevaksi alaksi. Tämän strategiatyön tarkoituksena on edistää peliteknologioiden laaja-alaista käyttöönottoa toimialasta riippumatta sekä luoda e-urheilun ympärille uusia liiketoimintamalleja ja osaamista (yrittäjyys, valmennus, hyvinvointi, johtaminen, koulutus). Näiden tavoitteiden saavuttamisessa yhteistyöllä Expan ja muiden DGC:n toimijoiden kanssa on merkitystä. Lisäksi Jamk on myös investoinut DGC:n tiloihin green room studiotilan, VR ja PlayStation Lounge-tilan ja GamePit by Jamkin toinen e-urheilutiloista löytyy myös DGC:ltä. Nämä tilat ja niihin liittyvät toiminnot myös osaltaan edistävät Jamkin strategian toteutumista sekä ovat osana kumppanuutta.

Jamk ja Expa ovat siis toisilleen tutut, mutta tämän maksullisen kumppanuuden myötä olemme ottaneet toveruutta ammatillisemman ja tavoitteellisemman tason käyttöömme. Tämän myötä odotamme tähän mennessä tehdystä yhteistyöstä vielä entistä enemmän vaikuttavampaa ja tuloksellista työtä. Joka tapauksessa menestystä ja onnistumisia on varmasti tiedossa. 

Tämä kyseinen kumppanuus on molemmille osapuolille ylpeyden aihe. Tämän ylpeyden voi huomata helposti käymällä DGC:n tiloissa, jossa Jamkin logo näkyy monessa eri paikassa. Haluamme yhdessä auttaa alueen pelialaa kasvamaan. On tärkeää, että tuomme aktiivisesti saavuttamamme askeleet myös muiden tietoisuuteen. Siksi julkaisemme yhdessä muutaman artikkelin vuodessa.

Pelialalle töihin pääseminen voi olla haastavaa, siksi Expa haluaa auttaa BIT-opiskelijoita löytämään ensimmäisiä harjoittelu- sekä työpaikkojaan. Kilpailu alalla on todella kovaa ja Jamkin opiskelijat taistelevat samoista paikoista kansainvälisten tulevaisuuden tähtien kanssa. Yksi kumppanuuden alaisista tapahtumista on rekrytointitapahtuma kolmannen vuoden BIT-opiskelijoille, jonka toteuttajana Expa toimii.

Tämän lisäksi Expa sekä Jamk toteuttavat yhteistyössä oman Game Jamin ensimmäisen sekä toisen vuoden opiskelijoille. Game Jameissa on tarkoituksena tehdä julkaisukelpoinen peli 48 tunnissa. Aikataulu on tiukka, joten se opettaa opiskelijoille työelämässä tarvittavia tärkeitä taitoja, kuten aikatauluttamista, tiimityöskentelyä sekä prototypiointia. Valmiit tuotokset esitellään, joten opiskelijat oppivat myös pitchaamista.

 

Pandemian väistyttyä Peliosuuskunta Expa järjestää vastedes myös #XmasJKL-seminaarin vuosittain. Kyseessä on pelialan business-seminaari, jonka tarkoituksena on verkostoituminen ja asiantuntijapuheenvuorojen kuuleminen. Tässä tapahtumassa on aiempina vuosina nähty suomalaisen pelialan kovimpia nimiä. Tapahtuma järjestetään myös opiskelijoita silmällä pitäen, joten Expa tuo kansainväliset ammattilaiset suoraan opiskelijoiden luo. Tapahtumassa opiskelijat pääsevät mm. kysymään neuvoja ja esittelemään ideoitaan näille ammattilaisille.

 
Jamkin pelilinjan opiskelijoille järjestetty pelialan rekrytointitapahtuma Digi & Game Centerillä

The long-term cooperation between Jamk University of Applied Sciences and Peliosuuskunta Expa – Jyväskylä Game Industry Hub has been formalized with a partnership

 

Jamk University of Applied Sciences (Jamk) has been in long-term cooperation with Peliosuuskunta Expa (Expa) for more than 10 years. One concrete result of the cooperation is the launch of the Digi & Game Center (DGC) in 2020, and since then the digital and game industry ecosystem of the DGC has also been jointly developed and expanded into a meeting and development place for more and more multidisciplinary talents. The past three years at DGC have been successful in the implementation of game education activities and in achieving the results of R&D activities, and to that extent we want to further strengthen cooperation with Expa through a paid partnership so that the region will continue to have a vibrant gaming industry that has not only attraction but also sustainability.

The partnership especially serves Jamk’s international English-language Business Information Technology (BIT) bachelor’s degree program in the game industry. BIT is also the first and one of the few bachelor’s level programmes among Universities of Applied Sciences dedicated solely to video game development and production. The first application for the above-mentioned degree program was in 2020, and this year it was Jamk’s most attractive international bachelor’s degree program. This describes well the interest and growth in the gaming industry and the fact that the skills related to the industry are needed now and in the future. With the help of the partnership, among other things, there will be more systematic marketing visibility and own events, which support the high-quality implementation of Jamk’s education and R&D activities.

The partnership also supports Jamk’s strategic work related to the development of gaming technologies and esports community of experts. The purpose of this strategy work is to promote the wide-ranging introduction of game technologies, regardless of industry, and to create new business models and know-how around esports (entrepreneurship, coaching, well-being, management, education). Cooperation with Expa and other organizations in the DGC business ecosystem is important in achieving these goals. In addition, Jamk has also invested in DGC’s green room studio space, VR and PlayStation Lounge space, and GamePit Matara esports space, which can also be found at DGC. These facilities and related functions also contribute to the realization of Jamk’s strategy and are part of the partnership.

So Jamk and Expa are familiar with each other, but with this paid partnership we have taken the friendship to a more professional and goal-oriented level. With this, we expect even more impressive and successful work from the cooperation made so far. In any case, there will be success.

This partnership is a source of pride for both parties. This pride can easily be seen by visiting the premises of DGC, where the logo of Jamk is visible in many different places. Together, we want to help grow the gaming industry in the region. It is important that we actively make others aware of the progress we have made. For this reason, we publish a few articles together each year.

Getting a job in the gaming industry can be challenging, which is why Expa wants to help BIT students find their first internships and jobs. The competition in the industry is tough, and Jamk students are competing for the same positions as international future stars. One of the events under this partnership is a recruitment event for third-year BIT students, which Expa will be organizing annually.

In addition to this, Expa and Jamk together will  organize their own Game Jam for first and second-year students. The goal of these Game Jams is to create a publishable game in 48 hours. The schedule is tight, so it teaches students important skills needed in their professional careers, such as scheduling, teamwork and prototyping. The finished products will be showcased, so students will also learn pitching skills.

 

Now that the pandemic has subsided, Expa will also host the #XmasJKL seminar annually. This is a business seminar for the gaming industry aimed at networking and listening to expert speeches. In previous years, some of the biggest names in the Finnish gaming industry have attended this event. The event is also geared towards students, so Expa brings international professionals directly to them. At the event, students can ask for advice and present their ideas to these professionals.

 

Hanna Hauvala

Certified Project Manager (IPMA Level C® -certificate)

Team Leader (Game technologies and esports)

School of Business

Jamk University of Applied Sciences

Learn all about Jamk:

 

 

https://www.jamk.fi/en

Learn all about Expa Game Business Co-operative:

https://expa.fi/

Xpand-hankkeen työpaja yrityksille IV – Virtuaalitodellisuuden (VR) ratkaisut

Tervetuloa Xpand-hankkeen työpajoihin! Neljännessä työpajassa tutustutaan virtuaalitodellisuuden erilaisiin ratkaisuihin, kuten sosiaalisiin VR-tiloihin, simulaatioympäristöihin ja immersion hyödyntämiseen liiketoiminnassa.
Koostevideo Xpand-hankkeen työpajoista:
https://youtu.be/Za1CqCXw-fA

Xpand-hankkeen työpaja yrityksille III – Lisätyn todellisuuden (AR) ratkaisut

Tervetuloa Xpand-hankkeen työpajoihin! Kolmannessa työpajassa hyödynnetään eri AR-sovelluksia älylaitteiden avulla ja opitaan tuottamaan AR-pohjaista sisältöä esim. markkinointia varten.
Työpaja toteutetaan Jamkin pääkampuksella, Rajakadulla, Game Pit Pron tiloissa. Tervetuloa työpajaan!
Maksuttomat työpajat ovat avoinna kaikille yritysten edustajille. Työpajojen tavoitteena on tarjota yrityksille mahdollisuus tutustua laajennetun todellisuuden erilaisiin ratkaisuihin sekä niiden käyttömahdollisuuksiin liiketoiminnan kehittämisessä.
Koostevideo Xpand-hankkeen työpajoista:
https://youtu.be/Za1CqCXw-fA

XPAND YOUR REALITY – KAIKEN KANSAN XR-KONFERENSSI

Yrittäjä, opiskelija, opettaja, työnhakija, työssäkäyvä, nuori tai aikuinen, diginatiivi tai täysin untuvikko…
Tee kurkistus XR-teknologioiden mahdollisuuksien maailmaan ja ota askel kohti laajempaa todellisuutta!
Jyväskylän Digi & Game Centerillä järjestettävässä kaikille ilmaisessa tapahtumassa pääset vapaasti kiertämään DGC:n tiloissa sekä tutustumaan muun muassa E-urheiluun, kokeilemaan virtuaalitodellisuutta eri muodoissaan ja tutustumaan lisätyn ja yhdistetyn todellisuuden ratkaisuihin. Testaa vaikka kestääkö vatsanpohjasi, kun hyppäät rallikuskin penkille tai kokeilet lankulla kävelyä pilvenpiirtäjän katolta. Tapahtumassa pääset lisäksi mm.
-kuulemaan miten XR-teknologioita hyödynnetään myös ammatillisesti yritysten ja oppilaitosten toiminnassa ja oppimaan mitä lisäarvoa uudet teknologiat voivat tuoda liiketoimintaan
-verkostoitumaan alan asiantuntijoiden kanssa ja muiden asiasta kiinnostuneiden kanssa
-tutustumaan kansainvälisen XR-ammattilaisten verkoston (AWE) toimintaan
…tai ihan vain viihtymään uusien immersiivisten kokemusten parissa.
Tapahtuman järjestää ESR-rahoitteinen Xpand-hanke ja hanketta toteuttaa

Jyväskylän ammattikorkeakoulu yhdessä yritys-, koulutus-ja asiantuntijakumppaneiden verkoston kanssa 1.9.2021 – 31.8.2023.

Ilmoittautuminen tapahtumaan:
https://link.webropolsurveys.com/EP/9439F760E4586018
—————————————-
Lisätietoja tapahtumasta:
Timo Puukko
projektipäällikkö
timo.puukko@jamk.fi
+358 50 473 4097

Welcome to learn about Digi & Game Center’s activities! 💜

Open doors DGCJKL

Welcome to learn about Digi & Game Center’s activities! 

Welcome to learn about Digi & Game Center’s activities!  Digi & Game Center is an ecosystem for the development of the digital and game industry, around which a large group of entrepreneurs, students and other actors interested in the digital world have gathered! GamePit Matara and our stage and studio space are located within the red brick walls of DGC in Tourula, and we invite those interested in our activities to visit us every other Tuesday! During the open doors, it is possible to get to know the GamePit gaming space and our e-sports activities, marvel at the studio equipment with recording and streaming possibilities, test VR gaming equipment and get answers to mind-boggling questions from our experts.

 

► WHAT? Digi & Game Center open doors
► WHERE? Matarankatu 2, second floor
► WHEN? Every second Tuesday from 13:00 to 16:00 – starting from 4th of Oct 2022

 


How to get to the Digi & Game Center?

https://youtu.be/zG9dPwpSa6o
Hope to see you at DGC! 

Expa logo

Learn more about Peliosuuskunta Expa:

at website: https://expa.fi/

jamk_logo_DGCPartnerBanner

Learn more about JAMK :

Study Game Production and become a BBA in our degree programme in business information technology

more details at website: https://www.jamk.fi/en/Apply-to-Jamk/bachelors-degree/study-game-production-and-become-a-bba-in-our-degree-programme-in-business-information-technology

Learn more about Digi & Game Center parnerhips:

 

 

Co working with amazing people and network!

 

https://www.digigamecenter.org/for-investors/