fbpx

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Peliosuuskunta Expan pitkäjänteinen yhteistyö on virallistettu kumppanuudella

Expa-x-jamk

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Peliosuuskunta Expan pitkäjänteinen yhteistyö on virallistettu kumppanuudella

 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Jamk) on tehnyt pitkäjänteistä yhteistyötä Peliosuuskunta Expan (Expa) kanssa jo yli 10 vuotta. Yhteistyön yhtenä konkreettisena tuloksena on käynnistetty Digi & Game Center (DGC) vuonna 2020 sekä siitä lähtien DGC:n digi- ja pelialan ekosysteemiä on myös yhteiskehitetty ja laajennettu yhdessä yhä monialaisempien osaajien kohtaamis- ja kehittämispaikaksi.  Pelialan koulutuksen toteuttamisessa ja TKI-toiminnan tulosten saavuttamisessa nämä viimeiset kolme vuotta DGC:ssä ovat olleet onnistuneita ja sitä myöten haluamme entisestään tiivistää yhteistyötä Expan kanssa maksullisen kumppanuuden kautta niin, että alueella on jatkossakin elinvoimainen peliala, jolla on vetovoiman lisäksi myös pitovoimaa.

Kumppanuus palvelee erityisesti Jamkin kansainvälisen englanninkielisen Business Information Technology (Game Production) pelialan Bachelor tutkinto-ohjelmaa, joka on myös yksi harvoista ammattikorkeakoulujen tutkinto-ohjelmista, joka on omistettu yksinomaan pelien kehittämiseen ja tuotantoon. Edellä mainittuun tutkinto-ohjelmaan oli vuonna 2020 ensimmäinen haku, ja tänä vuonna se oli Jamkin vetovoimaisin kv-tutkinto-ohjelma. Tämä itsessään kuvaa hyvin pelialaan kohdentuvasta mielenkiinnosta ja kasvusta sekä siitä, että alaan liittyvät osaamiset ovat tätä päivää ja ennen kaikkea tulevaisuutta. Kumppanuuden avulla tehdään muun muassa systemaattisempaa markkinointinäkyvyyttä ja omia tapahtumia, jotka tukevat Jamkin koulutuksen ja TKI-toiminnan laadukasta toteutusta. 

Kumppanuus tukee myös Jamkin strategianmukaista työtä liittyen peliteknologioiden ja e-urheilun asiantuntijayhteisön kehittämistä uudeksi nousevaksi alaksi. Tämän strategiatyön tarkoituksena on edistää peliteknologioiden laaja-alaista käyttöönottoa toimialasta riippumatta sekä luoda e-urheilun ympärille uusia liiketoimintamalleja ja osaamista (yrittäjyys, valmennus, hyvinvointi, johtaminen, koulutus). Näiden tavoitteiden saavuttamisessa yhteistyöllä Expan ja muiden DGC:n toimijoiden kanssa on merkitystä. Lisäksi Jamk on myös investoinut DGC:n tiloihin green room studiotilan, VR ja PlayStation Lounge-tilan ja GamePit by Jamkin toinen e-urheilutiloista löytyy myös DGC:ltä. Nämä tilat ja niihin liittyvät toiminnot myös osaltaan edistävät Jamkin strategian toteutumista sekä ovat osana kumppanuutta.

Jamk ja Expa ovat siis toisilleen tutut, mutta tämän maksullisen kumppanuuden myötä olemme ottaneet toveruutta ammatillisemman ja tavoitteellisemman tason käyttöömme. Tämän myötä odotamme tähän mennessä tehdystä yhteistyöstä vielä entistä enemmän vaikuttavampaa ja tuloksellista työtä. Joka tapauksessa menestystä ja onnistumisia on varmasti tiedossa. 

Tämä kyseinen kumppanuus on molemmille osapuolille ylpeyden aihe. Tämän ylpeyden voi huomata helposti käymällä DGC:n tiloissa, jossa Jamkin logo näkyy monessa eri paikassa. Haluamme yhdessä auttaa alueen pelialaa kasvamaan. On tärkeää, että tuomme aktiivisesti saavuttamamme askeleet myös muiden tietoisuuteen. Siksi julkaisemme yhdessä muutaman artikkelin vuodessa.

Pelialalle töihin pääseminen voi olla haastavaa, siksi Expa haluaa auttaa BIT-opiskelijoita löytämään ensimmäisiä harjoittelu- sekä työpaikkojaan. Kilpailu alalla on todella kovaa ja Jamkin opiskelijat taistelevat samoista paikoista kansainvälisten tulevaisuuden tähtien kanssa. Yksi kumppanuuden alaisista tapahtumista on rekrytointitapahtuma kolmannen vuoden BIT-opiskelijoille, jonka toteuttajana Expa toimii.

Tämän lisäksi Expa sekä Jamk toteuttavat yhteistyössä oman Game Jamin ensimmäisen sekä toisen vuoden opiskelijoille. Game Jameissa on tarkoituksena tehdä julkaisukelpoinen peli 48 tunnissa. Aikataulu on tiukka, joten se opettaa opiskelijoille työelämässä tarvittavia tärkeitä taitoja, kuten aikatauluttamista, tiimityöskentelyä sekä prototypiointia. Valmiit tuotokset esitellään, joten opiskelijat oppivat myös pitchaamista.

 

Pandemian väistyttyä Peliosuuskunta Expa järjestää vastedes myös #XmasJKL-seminaarin vuosittain. Kyseessä on pelialan business-seminaari, jonka tarkoituksena on verkostoituminen ja asiantuntijapuheenvuorojen kuuleminen. Tässä tapahtumassa on aiempina vuosina nähty suomalaisen pelialan kovimpia nimiä. Tapahtuma järjestetään myös opiskelijoita silmällä pitäen, joten Expa tuo kansainväliset ammattilaiset suoraan opiskelijoiden luo. Tapahtumassa opiskelijat pääsevät mm. kysymään neuvoja ja esittelemään ideoitaan näille ammattilaisille.

 
Jamkin pelilinjan opiskelijoille järjestetty pelialan rekrytointitapahtuma Digi & Game Centerillä

The long-term cooperation between Jamk University of Applied Sciences and Peliosuuskunta Expa – Jyväskylä Game Industry Hub has been formalized with a partnership

 

Jamk University of Applied Sciences (Jamk) has been in long-term cooperation with Peliosuuskunta Expa (Expa) for more than 10 years. One concrete result of the cooperation is the launch of the Digi & Game Center (DGC) in 2020, and since then the digital and game industry ecosystem of the DGC has also been jointly developed and expanded into a meeting and development place for more and more multidisciplinary talents. The past three years at DGC have been successful in the implementation of game education activities and in achieving the results of R&D activities, and to that extent we want to further strengthen cooperation with Expa through a paid partnership so that the region will continue to have a vibrant gaming industry that has not only attraction but also sustainability.

The partnership especially serves Jamk’s international English-language Business Information Technology (BIT) bachelor’s degree program in the game industry. BIT is also the first and one of the few bachelor’s level programmes among Universities of Applied Sciences dedicated solely to video game development and production. The first application for the above-mentioned degree program was in 2020, and this year it was Jamk’s most attractive international bachelor’s degree program. This describes well the interest and growth in the gaming industry and the fact that the skills related to the industry are needed now and in the future. With the help of the partnership, among other things, there will be more systematic marketing visibility and own events, which support the high-quality implementation of Jamk’s education and R&D activities.

The partnership also supports Jamk’s strategic work related to the development of gaming technologies and esports community of experts. The purpose of this strategy work is to promote the wide-ranging introduction of game technologies, regardless of industry, and to create new business models and know-how around esports (entrepreneurship, coaching, well-being, management, education). Cooperation with Expa and other organizations in the DGC business ecosystem is important in achieving these goals. In addition, Jamk has also invested in DGC’s green room studio space, VR and PlayStation Lounge space, and GamePit Matara esports space, which can also be found at DGC. These facilities and related functions also contribute to the realization of Jamk’s strategy and are part of the partnership.

So Jamk and Expa are familiar with each other, but with this paid partnership we have taken the friendship to a more professional and goal-oriented level. With this, we expect even more impressive and successful work from the cooperation made so far. In any case, there will be success.

This partnership is a source of pride for both parties. This pride can easily be seen by visiting the premises of DGC, where the logo of Jamk is visible in many different places. Together, we want to help grow the gaming industry in the region. It is important that we actively make others aware of the progress we have made. For this reason, we publish a few articles together each year.

Getting a job in the gaming industry can be challenging, which is why Expa wants to help BIT students find their first internships and jobs. The competition in the industry is tough, and Jamk students are competing for the same positions as international future stars. One of the events under this partnership is a recruitment event for third-year BIT students, which Expa will be organizing annually.

In addition to this, Expa and Jamk together will  organize their own Game Jam for first and second-year students. The goal of these Game Jams is to create a publishable game in 48 hours. The schedule is tight, so it teaches students important skills needed in their professional careers, such as scheduling, teamwork and prototyping. The finished products will be showcased, so students will also learn pitching skills.

 

Now that the pandemic has subsided, Expa will also host the #XmasJKL seminar annually. This is a business seminar for the gaming industry aimed at networking and listening to expert speeches. In previous years, some of the biggest names in the Finnish gaming industry have attended this event. The event is also geared towards students, so Expa brings international professionals directly to them. At the event, students can ask for advice and present their ideas to these professionals.

 

Hanna Hauvala

Certified Project Manager (IPMA Level C® -certificate)

Team Leader (Game technologies and esports)

School of Business

Jamk University of Applied Sciences

Learn all about Jamk:

 

 

https://www.jamk.fi/en

Learn all about Expa Game Business Co-operative:

https://expa.fi/

Miksi sinunkin kannattaa vuokrata toimistotila Digi & Game Centeriltä?

Game Jam participants in Digi & Game Center

Miksi co-working tilat kannattaa?

Co-working-tilat ovat kasvava trendi liiketoiminnassa ja yrittäjyydessä. Pienet ja keskisuuret yritykset sekä yksittäiset yrittäjät ovat todenneet co-working-tilat erinomaisena vaihtoehtona perinteisille toimistotiloille. Tämä johtuu monista syistä, jotka tekevät co-working-tiloista houkuttelevan ja kustannustehokkaan vaihtoehdon perinteisille toimistotiloille. Tässä blogi-artikkelissa pureudumme syihin, miksi sinunkin kannattaa vuokrata toimisto itsellesi co-working yhteisöstä.

 

1. Säästät rahaa

Co-working-tilat ovat yleensä kustannustehokkaampia kuin perinteiset toimistotilat. Yhteiskäyttöisten tilojen, infrastruktuurin jakamisen ja palveluiden yhteiskäytön ansiosta co-working-tilojen vuokrakustannukset ovat usein edullisemmat kuin perinteisten toimistotilojen. Co-working-tiloissa on myös vuokrasopimuksia, jotka ovat joustavia, joten voit valita tarpeisiisi sopivan tilan ja ajanjakson, jolloin säästät rahaa. Meiltä DGC:ltä löytyy monen kokoisia toimistotiloja sekä mahdollisuus myös Hot Deskeihin ja Fixed Deskeihin. Tiloihimme sopivat niin yksinyrittäjät, freelancerit kuin pienet tiimitkin.

 

2. Saat käyttöösi ammattitaitoista henkilökuntaa

Co-working-tiloissa on yleensä ammattitaitoinen henkilökunta, joka voi auttaa sinua kaikissa liiketoimintaan liittyvissä kysymyksissä. Henkilökunta voi myös auttaa sinua löytämään sopivia yhteistyökumppaneita ja verkostoitumaan muiden yrittäjien kanssa.

 

3. Verkostoituminen

Co-working-tilat ovat erinomainen paikka verkostoitua muiden yrittäjien kanssa. Voit tavata muita yrittäjiä yhteisissä tiloissa, joten voit saada uusia kontakteja ja mahdollisuuksia liiketoiminnallesi. Digi & Game Centerillä on poikkeuksellisen yhteisöllinen ilmapiiri ja iso osa meillä toimivista yrityksistä on tehnyt yhteistyötä toistensa kanssa. Hyvä yhteishenki mahdollistaa myös uusien kavereiden ja ystävien löytämistä, joka puolestaan parantaa hyvinvointia ja työssä jaksamista.

Meillä Digi & Game Centerillä useamman kerran yritykset ovat yhdistäneet osaamisensa ja lähettäneet yhdessä tarjouspyynnön isommille yrityksille. Toisenlaisissa työyhteisöissä tämänkaltainen yhteistyö on harvinaista. Digi & Game Centerin ja Peliosuuskunta Expan myötä yritykset voivat saada tarjouspyyntöjä ja uusia asiakkaita. Niissä käytetään kevyttä komissiomallia niin että siitä hyötyvät kaikki toimijat ja tarjouspyynnön tehnyt asiakas lopulta saa vain yhden laskun.

 

 

Jamkin pelilinjan opiskelijoille järjestetty pelialan rekrytointitapahtuma Digi & Game Centerillä

4. Hyvä työskentely-ympäristö

Co-working-tiloissa on yleensä moderni ja hyvin varusteltu työympäristö. Työtilat ovat ergonomisia ja viihtyisiä, joten työskentelyolosuhteet ovat hyvät. Lisäksi co-working-tilojen yhteiskäyttöiset tilat, kuten keittiöt ja kokoustilat, luovat miellyttävän ja mukavan työympäristön. Tämän lisäksi Digi & Game Center sijaitsee lähellä keskustaa (5 minuuttia kävellen Kolmikulmalle.) ja tarjoaa siihen nähden edulliset toimistotilat. Toimistotilojen neliöhinta on noin 22,50€/m2 + ALV (24%)

 

5. Yhteisöllisyys

Co-working-tilat ovat yhteisöllisiä, joten voit työskennellä muiden yrittäjien kanssa samassa tilassa. Tämä voi auttaa sinua pitämään yllä motivaatiota ja luovuutta, koska voit jakaa ajatuksia ja ideoita muiden kanssa. Yhteisöllisyyden ansiosta voit myös löytää tukiverkoston, joka auttaa sinua ratkaisemaan liiketoimintaan liittyviä ongelmia ja haasteita.

 

6. Joustavuus

Co-working-tilojen vuokrasopimukset ovat yleensä joustavampia kuin perinteisten toimistotilojen sopimukset. Voit vuokrata tilan lyhyemmäksi ajaksi, kuten muutamaksi päiväksi, viikoksi tai kuukaudeksi, jolloin voit testata uutta liiketoimintaa ilman suurempia sitoumuksia. Voit myös helposti laajentaa tai supistaa tilaa tarpeidesi mukaan.

 

7. Palveluiden saatavuus

Co-working-tiloissa on yleensä monia palveluita, kuten nopea internet-yhteys, postituspalvelut, tulostus- ja skannaustilat sekä muita toimistotarvikkeita. Voit myös saada muita palveluita, kuten siivous- ja turvallisuuspalveluita, jotka voivat helpottaa arkeasi.

 

 

Rekrytointitapahtuma Digi & Game Centerillä
Jamkin pelilinjan opiskelijoille järjestetty pelialan rekrytointitapahtuma Digi & Game Centerillä

Yhteenvetona voidaan todeta, että co-working-tilat ovat erinomainen vaihtoehto perinteisille toimistotiloille monista syistä. Ne ovat kustannustehokkaita, tarjoavat ammattitaitoista henkilökuntaa, hyvän työskentely-ympäristön, yhteisöllisyyden, joustavat vuokrasopimukset sekä monia palveluita. Mikä parasta, co-working-tiloissa voit verkostoitua muiden yrittäjien kanssa ja luoda uusia mahdollisuuksia liiketoiminnallesi. Jos harkitset toimistotilan vuokraamista, co-working-tilat ovat ehdottomasti harkitsemisen arvoinen vaihtoehto.

 

Mikäli kiinnostuit keskustelemaan toimistotilojen vuokraamisesta tai haluat käydä paikan päällä pyörähtämässä ja tutustumassa Digi & Game Centeriin, laita sähköpostia osoitteeseen info@digigamecenter.org tai ole yhteydessä Peliosuuskunta Expan varapuheenjohtaja Tuomas Roiniseen: tuomas.roininen@expa.fi , 050 380 0991

Learn all about Digi & Game Center:

https://www.digigamecenter.org/

Learn all about Expa Game Business Co-operative:

https://expa.fi/

A Thrilling Partnership Announcement: Digi & Game Center and YAHAHA Studios

Digi & Game Center is thrilled to announce a new exciting partnership with YAHAHA Studios

YAHAHA is a UGC all-in-one game development platform that makes creating 3D multiplayer games easy without a need to know how to code. Yahaha takes a high-level approach offering an intuitive editor for game development with drag-and-drop-ready components and logic. Headquartered in Helsinki and founded by a team of Unity veterans in 2020, the platform launched an early alpha version this year in April and went on to amass over 100,000 creators on both PC and Mac.

 

Digi & Game Center has built an incredible game ecosystem in central Finland. We look forward to this partnership to help support more people to step into the game industry and support indie developers and studios in bringing their ideas to life,” says Pengfei Zhang, Co-Founder and COO at Yahaha Studios.

 

We at Digi & Game Center believe that this partnership is highly beneficial for both parties. DGC works closely with students and future professionals, so we can promote YAHAHA easily to them. Since the user doesn’t need prior coding experience, the platform is great when you’re starting. This makes it easily accessible for people who want to try game development.


This partnership with YAHAHA Studios is significant for us as it allows us to build the ecosystem further. We believe it will open up new opportunities in the Central Finland area.

YAHAHA

Learn more about YAHAHA Studios:

https://yahaha.com/

 

Learn more about Digi & Game Center partnerships:

Co-working with amazing people and network!

https://www.digigamecenter.org/for-investors/

Exciting Partnership Announcement: Digi & Game Center and K-S Konttoripiste Oy

Digi & Game Center is thrilled to announce a new exciting partnership with K-S Konttoripiste Oy

K-S Konttoripiste Oy is a Finnish expert company selling office equipment. The product range includes
computers and mobile devices, multifunctional devices and printing solutions, info- and interactive screens,
coffee machines and office furniture. K-S Konttoripiste also offers comprehensive ICT services for
companies and associations.

“We operate on a turnkey basis and we also take care for the maintenance of the devices we sell,” says
Account Manager Mikko Nirkkonen, K-S Konttoripiste Oy.


Digi & Game Center
offers its customers and partners a great framework and the opportunity to succeed.
At K-S Konttoripiste, we want to do our part to support, but also to develop as part of Digi & Game Center’s
network of experts.

 

We at Digi & Game Center got a big professional information screen with software in the shared spaces. It allows us to show relevant information with it to our visitors. Also, the companies which reside in DGC gain partner pricing from K-S Konttoripiste.

KSKP:n logo

Learn more about K-S Konttoripiste Oy:

https://kskp.fi/

Learn more about Digi & Game Center partnerships:

Co-working with amazing people and network!

https://www.digigamecenter.org/for-investors/

Welcome to learn about Digi & Game Center’s activities! 💜

Open doors DGCJKL

Welcome to learn about Digi & Game Center’s activities! 

Welcome to learn about Digi & Game Center’s activities!  Digi & Game Center is an ecosystem for the development of the digital and game industry, around which a large group of entrepreneurs, students and other actors interested in the digital world have gathered! GamePit Matara and our stage and studio space are located within the red brick walls of DGC in Tourula, and we invite those interested in our activities to visit us every other Tuesday! During the open doors, it is possible to get to know the GamePit gaming space and our e-sports activities, marvel at the studio equipment with recording and streaming possibilities, test VR gaming equipment and get answers to mind-boggling questions from our experts.

 

► WHAT? Digi & Game Center open doors
► WHERE? Matarankatu 2, second floor
► WHEN? Every second Tuesday from 13:00 to 16:00 – starting from 4th of Oct 2022

 


How to get to the Digi & Game Center?

https://youtu.be/zG9dPwpSa6o
Hope to see you at DGC! 

Expa logo

Learn more about Peliosuuskunta Expa:

at website: https://expa.fi/

jamk_logo_DGCPartnerBanner

Learn more about JAMK :

Study Game Production and become a BBA in our degree programme in business information technology

more details at website: https://www.jamk.fi/en/Apply-to-Jamk/bachelors-degree/study-game-production-and-become-a-bba-in-our-degree-programme-in-business-information-technology

Learn more about Digi & Game Center parnerhips:

 

 

Co working with amazing people and network!

 

https://www.digigamecenter.org/for-investors/

 

The work to produce a Jyväskylä region game industry report has been started!

Game Insustry report Central Finland

We Need Your Help. WE NEED DATA

We want Central Finland to be the powerhouse ecosystem of the games industry in Finland. No matter if it is about developing games or products, doing e-sport activities, doing research studies of it or using the game technology in other industries. The Game Industry is an international and usually scalable business and that is what this region needs to help to grow.

 

Now is our time to shine.

 

To that end, the city of Jyväskylä has asked Peliosuuskunta Expa to produce a game  industry report in the Central Finland region. The data will include how many businesses operate, their products, turnover, employment, forecasts, education, wellbeing and also how many use the services and networks of the Peliosuuskunta Expa, IGDA Finland Jyväskylä Hub and Dig & Game Center. So please be active and let others know too if they have not been in contact with us yet.

 

Why is there a need for a Game Industry report from Central Finland?

All the open knowledge and the data from this report will be used for the benefit of the Industry in the region. There have been smaller size surveys about this subject back in the past, but now we have a great opportunity to do this properly and what is most important is that we can do this annually.

 

The Chairman of Peliosuuskunta Expa, Valtteri Lahti says that “For the past 10 years Expa has been an active grassroots operation with a simple goal: getting things done to boost the local game and digi scene. We’ve helped companies get started, we’ve been involved in numerous successful projects and we’ve maintained and developed the local digi and game community continuously. We have acquired and accumulated huge amounts of information about the state of the industry, the opportunities and challenges that companies face, connections to other industries, and national and international networks. It’s magnificent to be finally able to structure all this valuable information into a single clear document that will be updated every year henceforth.”

 

Once complete, this report will be available for everyone who has an interest in the sector both public and private.

“The industry report gives us an overview of the development of the game industry and the opportunity to be on the pulse of one of the fastest growing and changing industries.”  Says Anne Sandelin, Director of Business Development and Employment, City of Jyväskylä

 

Then, together we can make a development strategy to push us all up, over and beyond! 

So we need your help to gather data and let us know about any small scale developers in the games industry that are outside our radar. No matter what size and stage of development, we are all important. 

 

Below is a quick and easy form to help us in this process. 

 

Link to the questionnaire https://forms.gle/yeq4Qbt4E3PvWUGN8

No trade secrets or sensitive data will be required. 

Expa logo

Learn more about Peliosuuskunta Expa:

Peliosuuskunta Expa at their website: https://expa.fi/

Learn more about Digi & Game Center parnerhips:

 

 

Co working with amazing people and network!

 

https://www.digigamecenter.org/for-investors/

 

Cool Partnership Announcement: Digi & Game Center and Seltimil Oy

Partnership Banner_Seltimil_DGCJKL

Digi & Game Center is super excited to announce new cool partnership with Seltimil Oy

Seltimil Oy (Limited Liability Company) is Finnish private owned telecommunications company.  Founded in 2006.

The company is dedicated to provide next generation broadband connections in central Finland region, operator network services and FTTx infrastructure consultancy. Seltimil Oy provides Data Center services from a Data Center located in Jyväskylä.

 

”Cooperation is mutually very benefical and we can help creating new business together” says Pertti Salmijärvi, CEO, Seltimil Oy

 

We at Digi & Game Center are very excited with this partnership with local provider Seltimil Oy to take services and internet in the DGC premises to the next level and make success stories together and we highly recommend their services to our customers and partners.

Seltimil

Learn more about Sseltimil Oy:

 

Seltimil at their website:
https://seltimil.fi/

 

Learn more about Digi & Game Center parnerhips:

 

 

Co working with amazing people and network!

 

https://www.digigamecenter.org/for-investors/

 

The Peliosuuskunta Expa and Digi & Game Center are now also members of the National Digital Support Network.

digitalsupport

The Peliosuuskunta Expa (Expa Game Business Co-operative) and Digi & Game Center are now also members of the National Digital Support Network. This mark indicates that the organization provides or develops digital support and is committed to adhering to the ethical guidelines for digital support.

Link to Digi & Game Center
www.digigamecenter.org


Link to network
https://lnkd.in/dcfzWz-p

OP Central Finland The Let’s Do Good Together donations gives help and opportunities for many – Digi & Game Center was selected to receive a significant donation

Teemme yhdessä hyvää -lahjoitus-op-logolla

The Digi & Game Center issued 10 000 euro

 

The 2021 The Let’s Do Good Together donation pot of EUR 25,000 was widely distributed to actors reaching different target groups. A total of 27 donation applications were received, of which six applicants received donations. The donations were decided by the bank’s board at its August meeting. The Let’s Do Good Together donation campaign is part of OP Central Finland’s responsibility work, which is guided by the bank’s own and OP Financial Group’s responsibility program. The Let’s Do Good Together donation received 27 applications from clubs, associations and other third sector entities operating in the bank’s area of operation. Eighty-five per cent of the applications came from the Jyväskylä region and 15 per cent from elsewhere. Five of the donors are from the Jyväskylä region and one from elsewhere. The need for help is still great and without volunteering, the activities of the associations would not work. The selection of recipients of donations has focused on diversity, different target groups and timeliness. The selection criteria have been activities in line with the bank’s values, i.e. closeness to people, responsibility and success together, regional and target group size effectiveness, and the widest possible consideration of different target and age groups.


Digi & Game Center is a Central Finnish brand founded in 1/2020, an ecosystem operated by Peliosuuskunta Expa. The aim of the activity is to create synergies between companies in the digital and gaming sectors and in other sectors and thus help to create cooperation projects, companies and jobs between companies and educational institutions. The donation supports e.g. space use costs and benefit young entrepreneurs, students, cultural operators and actors in various fields who need help, e.g. digitization or gaming technologies. The activities are international and the aim is also to engage international students and actors in Central Finland. The work is currently done on a voluntary basis. In 2020, the operations helped the creation of 12 companies.

With Peliosuuskunta Expa and Digi & Game Center, we are extremely taken and grateful for this accolade.


Source:
https://www.op.fi/fi/web/op-keski-suomi/-/teemme-yhdessa-hyvaa-2021?icmp=yl-atiili-1


Additional information:
Pia Saikkonen, communications manager , pia.saikkonen@op.fi, p. 010 256 5610.
Tuomas Roininen, Vice Chairman, tuomas.roininen@expa.fi p. 050 38 00991

The Digitalisation Act of the year 2020 -award goes to Digi & Game Center

Digitalisation-act-of-year-2020

The Digitalisation Act of the year 2020 -award goes to Digi & Game Center

 

Central Finland’s Chamber of Commerce’s Digitalisation and New Business -committee grants The Digitalisation Act of the year -award annually. This year the award was given to Digi & Game Center which helped to give birth to 12 new businesses and helped companies in the region in the use of game technologies.

With the award Chamber of Commerce of Central Finland wants to highlight Central Finland’s companies that have successfully taken over digitalisation.

 

“Digitalisation has become part of just about every industry. Such actors and co-operation as Digi & Game Center are needed to bring the growth potential made possible by digitalization to the benefit of companies” says Ari Hiltunen, CEO of the Central Finland Chamber of Commerce.

 

The jury of committee members justified the choice on the grounds that the Digi & Game Center has successfully helped entrepreneurs in the area to take advantage of game technologies. It has been used in industry, the arts and culture, among other places.

 

“The operations of Digi & Game Center are worthwhile both in building a new kind of digitalisation center in the Jyväskylä region and in disseminating game technologies outside the game industry itself. Increasing the added value of digitalisation just needs such cross-pollination” says Anssi Kuoppala, Chairman of the Digitalisation and New Business Committee.

 

The goal of the Digi & Game Center is to create synergies between companies in the digital and gaming industries and other industries, and thus help to create co-operation projects, companies and jobs between companies and educational institutions. Last year, the Digi & Game Center helped creating 12 companies, 8 of which were born during COVID-19.

 

“We are grateful that we were nominated for the award and were elected. The honour belongs to everyone in our network. We would not exist if we did not have these companies, educational institutions and entrepreneurs involved in the network” says Tuomas Roininen, Chairman of the Peliosuuskunta Expa, Operator of Digi & Game Center.

The ecosystem has been built for nine years. There are now 16 digital and gaming companies involved. At the beginning of last year, more than 400 people attended the opening of the Digi & Game Center alone.

Digi & Game Center is a unique concept

 

Digi & Game Center is not a company but a Central Finnish brand and concept that is operated by Peliosuuskunta Expa together with others in the ecosystem. The Digi & Game Center co-operates with the city, educational institutes and different businesses like Fingersoft and Amazon.

 

According to Roininen many regions are reducing their activities related to game-related studies which Central Finland has now begun to increase. The Digi & Game Center’s ecosystems goal is to bring companies and partners together and to get them to know each other.

 

“We strive to be another living room where a company or cultural representative can come on a low threshold to find a solution that suits their needs. Our desire is to develop the digitalisation of Central Finnish companies and to be the operator who introduces new digital functions at a low threshold” Roininen describes.

 

Roininen says that sometimes it is difficult for people to understand what game technologies and gamifications really are.

 

“It doesn’t mean making a game. For example, simulations such as airplane simulators, 3D models, or visual worlds of movies have been implemented with modern gaming technologies. It is good to understand that the same technologies are used in traditional industries. Experts will not be found on the traditional side, but it will have to utilize the multi-experts in the gaming industry, who are currently trained by JAMK and JYU in Central Finland” Roininen elaborates.

 

The concept has also been quoted abroad. The aim is to export operations abroad in the future as a licensing concept.

 

black-Digitalisation-dgc-act

Learn more about Digi & Game Center parnerhips:

 

Co working with amazing people and network!

https://www.digigamecenter.org/for-investors/