fbpx

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Peliosuuskunta Expan pitkäjänteinen yhteistyö on virallistettu kumppanuudella

Expa-x-jamk

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Peliosuuskunta Expan pitkäjänteinen yhteistyö on virallistettu kumppanuudella

 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Jamk) on tehnyt pitkäjänteistä yhteistyötä Peliosuuskunta Expan (Expa) kanssa jo yli 10 vuotta. Yhteistyön yhtenä konkreettisena tuloksena on käynnistetty Digi & Game Center (DGC) vuonna 2020 sekä siitä lähtien DGC:n digi- ja pelialan ekosysteemiä on myös yhteiskehitetty ja laajennettu yhdessä yhä monialaisempien osaajien kohtaamis- ja kehittämispaikaksi.  Pelialan koulutuksen toteuttamisessa ja TKI-toiminnan tulosten saavuttamisessa nämä viimeiset kolme vuotta DGC:ssä ovat olleet onnistuneita ja sitä myöten haluamme entisestään tiivistää yhteistyötä Expan kanssa maksullisen kumppanuuden kautta niin, että alueella on jatkossakin elinvoimainen peliala, jolla on vetovoiman lisäksi myös pitovoimaa.

Kumppanuus palvelee erityisesti Jamkin kansainvälisen englanninkielisen Business Information Technology (Game Production) pelialan Bachelor tutkinto-ohjelmaa, joka on myös yksi harvoista ammattikorkeakoulujen tutkinto-ohjelmista, joka on omistettu yksinomaan pelien kehittämiseen ja tuotantoon. Edellä mainittuun tutkinto-ohjelmaan oli vuonna 2020 ensimmäinen haku, ja tänä vuonna se oli Jamkin vetovoimaisin kv-tutkinto-ohjelma. Tämä itsessään kuvaa hyvin pelialaan kohdentuvasta mielenkiinnosta ja kasvusta sekä siitä, että alaan liittyvät osaamiset ovat tätä päivää ja ennen kaikkea tulevaisuutta. Kumppanuuden avulla tehdään muun muassa systemaattisempaa markkinointinäkyvyyttä ja omia tapahtumia, jotka tukevat Jamkin koulutuksen ja TKI-toiminnan laadukasta toteutusta. 

Kumppanuus tukee myös Jamkin strategianmukaista työtä liittyen peliteknologioiden ja e-urheilun asiantuntijayhteisön kehittämistä uudeksi nousevaksi alaksi. Tämän strategiatyön tarkoituksena on edistää peliteknologioiden laaja-alaista käyttöönottoa toimialasta riippumatta sekä luoda e-urheilun ympärille uusia liiketoimintamalleja ja osaamista (yrittäjyys, valmennus, hyvinvointi, johtaminen, koulutus). Näiden tavoitteiden saavuttamisessa yhteistyöllä Expan ja muiden DGC:n toimijoiden kanssa on merkitystä. Lisäksi Jamk on myös investoinut DGC:n tiloihin green room studiotilan, VR ja PlayStation Lounge-tilan ja GamePit by Jamkin toinen e-urheilutiloista löytyy myös DGC:ltä. Nämä tilat ja niihin liittyvät toiminnot myös osaltaan edistävät Jamkin strategian toteutumista sekä ovat osana kumppanuutta.

Jamk ja Expa ovat siis toisilleen tutut, mutta tämän maksullisen kumppanuuden myötä olemme ottaneet toveruutta ammatillisemman ja tavoitteellisemman tason käyttöömme. Tämän myötä odotamme tähän mennessä tehdystä yhteistyöstä vielä entistä enemmän vaikuttavampaa ja tuloksellista työtä. Joka tapauksessa menestystä ja onnistumisia on varmasti tiedossa. 

Tämä kyseinen kumppanuus on molemmille osapuolille ylpeyden aihe. Tämän ylpeyden voi huomata helposti käymällä DGC:n tiloissa, jossa Jamkin logo näkyy monessa eri paikassa. Haluamme yhdessä auttaa alueen pelialaa kasvamaan. On tärkeää, että tuomme aktiivisesti saavuttamamme askeleet myös muiden tietoisuuteen. Siksi julkaisemme yhdessä muutaman artikkelin vuodessa.

Pelialalle töihin pääseminen voi olla haastavaa, siksi Expa haluaa auttaa BIT-opiskelijoita löytämään ensimmäisiä harjoittelu- sekä työpaikkojaan. Kilpailu alalla on todella kovaa ja Jamkin opiskelijat taistelevat samoista paikoista kansainvälisten tulevaisuuden tähtien kanssa. Yksi kumppanuuden alaisista tapahtumista on rekrytointitapahtuma kolmannen vuoden BIT-opiskelijoille, jonka toteuttajana Expa toimii.

Tämän lisäksi Expa sekä Jamk toteuttavat yhteistyössä oman Game Jamin ensimmäisen sekä toisen vuoden opiskelijoille. Game Jameissa on tarkoituksena tehdä julkaisukelpoinen peli 48 tunnissa. Aikataulu on tiukka, joten se opettaa opiskelijoille työelämässä tarvittavia tärkeitä taitoja, kuten aikatauluttamista, tiimityöskentelyä sekä prototypiointia. Valmiit tuotokset esitellään, joten opiskelijat oppivat myös pitchaamista.

 

Pandemian väistyttyä Peliosuuskunta Expa järjestää vastedes myös #XmasJKL-seminaarin vuosittain. Kyseessä on pelialan business-seminaari, jonka tarkoituksena on verkostoituminen ja asiantuntijapuheenvuorojen kuuleminen. Tässä tapahtumassa on aiempina vuosina nähty suomalaisen pelialan kovimpia nimiä. Tapahtuma järjestetään myös opiskelijoita silmällä pitäen, joten Expa tuo kansainväliset ammattilaiset suoraan opiskelijoiden luo. Tapahtumassa opiskelijat pääsevät mm. kysymään neuvoja ja esittelemään ideoitaan näille ammattilaisille.

 
Jamkin pelilinjan opiskelijoille järjestetty pelialan rekrytointitapahtuma Digi & Game Centerillä

The long-term cooperation between Jamk University of Applied Sciences and Peliosuuskunta Expa – Jyväskylä Game Industry Hub has been formalized with a partnership

 

Jamk University of Applied Sciences (Jamk) has been in long-term cooperation with Peliosuuskunta Expa (Expa) for more than 10 years. One concrete result of the cooperation is the launch of the Digi & Game Center (DGC) in 2020, and since then the digital and game industry ecosystem of the DGC has also been jointly developed and expanded into a meeting and development place for more and more multidisciplinary talents. The past three years at DGC have been successful in the implementation of game education activities and in achieving the results of R&D activities, and to that extent we want to further strengthen cooperation with Expa through a paid partnership so that the region will continue to have a vibrant gaming industry that has not only attraction but also sustainability.

The partnership especially serves Jamk’s international English-language Business Information Technology (BIT) bachelor’s degree program in the game industry. BIT is also the first and one of the few bachelor’s level programmes among Universities of Applied Sciences dedicated solely to video game development and production. The first application for the above-mentioned degree program was in 2020, and this year it was Jamk’s most attractive international bachelor’s degree program. This describes well the interest and growth in the gaming industry and the fact that the skills related to the industry are needed now and in the future. With the help of the partnership, among other things, there will be more systematic marketing visibility and own events, which support the high-quality implementation of Jamk’s education and R&D activities.

The partnership also supports Jamk’s strategic work related to the development of gaming technologies and esports community of experts. The purpose of this strategy work is to promote the wide-ranging introduction of game technologies, regardless of industry, and to create new business models and know-how around esports (entrepreneurship, coaching, well-being, management, education). Cooperation with Expa and other organizations in the DGC business ecosystem is important in achieving these goals. In addition, Jamk has also invested in DGC’s green room studio space, VR and PlayStation Lounge space, and GamePit Matara esports space, which can also be found at DGC. These facilities and related functions also contribute to the realization of Jamk’s strategy and are part of the partnership.

So Jamk and Expa are familiar with each other, but with this paid partnership we have taken the friendship to a more professional and goal-oriented level. With this, we expect even more impressive and successful work from the cooperation made so far. In any case, there will be success.

This partnership is a source of pride for both parties. This pride can easily be seen by visiting the premises of DGC, where the logo of Jamk is visible in many different places. Together, we want to help grow the gaming industry in the region. It is important that we actively make others aware of the progress we have made. For this reason, we publish a few articles together each year.

Getting a job in the gaming industry can be challenging, which is why Expa wants to help BIT students find their first internships and jobs. The competition in the industry is tough, and Jamk students are competing for the same positions as international future stars. One of the events under this partnership is a recruitment event for third-year BIT students, which Expa will be organizing annually.

In addition to this, Expa and Jamk together will  organize their own Game Jam for first and second-year students. The goal of these Game Jams is to create a publishable game in 48 hours. The schedule is tight, so it teaches students important skills needed in their professional careers, such as scheduling, teamwork and prototyping. The finished products will be showcased, so students will also learn pitching skills.

 

Now that the pandemic has subsided, Expa will also host the #XmasJKL seminar annually. This is a business seminar for the gaming industry aimed at networking and listening to expert speeches. In previous years, some of the biggest names in the Finnish gaming industry have attended this event. The event is also geared towards students, so Expa brings international professionals directly to them. At the event, students can ask for advice and present their ideas to these professionals.

 

Hanna Hauvala

Certified Project Manager (IPMA Level C® -certificate)

Team Leader (Game technologies and esports)

School of Business

Jamk University of Applied Sciences

Learn all about Jamk:

 

 

https://www.jamk.fi/en

Learn all about Expa Game Business Co-operative:

https://expa.fi/

Virtual realities and digital words in Digi & Game Center

The Visit

Our School of Professional Teacher Education (JAMK) and it´s MOBVET -project visited Jyväskylä Digi & Game Center in 28th of September. MOBVET -project, coordinated by Tarto University, has been a project to make students and teachers better equipped to work in international environments, both at home and abroad. The project created a specific tool for internationalization – a digital Learning Object to assist Vocational Education teachers, trainers and students to develop their intercultural competences and reflection skills before, during and after a period of mobility. https://mobvet.ut.ee/avaleht.

 

When planning MOBVET -project´s dissemination and possible next steps JAMK´s School of Professional Teacher Education searched possibilities to include AR/VR elements in digital online learning to emphasize the learning experience and sense of presence. Co-operative learning and working with peers are in the heart of teacher education and we sought ways to include immersive elements to distance and online learning as well. During our visit to Digi and Game Center, we were introduced to various means and equipment’s on how to implement AR/VR and noticed that Digi and Game Center has a truly unique approach to digital world. It is a platform that brings together companies, students, teachers, and researchers in the digital and gaming industry to work and develop products and services together. The parties responsible for the centre’s operations include the JAMK University of Applied Sciences, Jyväskylä Game Industry Hub – Peliosuuskunta Expa and Jykia Oy. Expa Game Business Co-operative serves as the operator of Digi & Game Center.

 

The companies operating there represent industries such as gaming, programming, graphics, animation, 3D and XR/VR/AR production, robotics, ICT, and music and culture production.

Alistair Dunn HexGen Interactive
dgc-rollupit

We were very much inspired by our encountering with Digi & Game Center.

Unfortunately due to project schedule, MOBVET was not able to utilize these premises any further, but we did receive some good advices for the future! Our visit there was a good steppingstone on a path to more immersive and co-operative online learning. Continuing learning is a never-ending ride, we just have to hold on and enjoy the journey!

Go and check the premises!

Check Digi & Game center premises through a virtual tour link to the 3D, 360 camera model: 

https://my.matterport.com/show/?m=tGEm1yhqJ6t


Digi & Game Center,

Matarankatu 2, 40100 Jyväskylä 


Google maps:

https://g.page/DGCJKL?share

dgc-oculust
Milla Salo

Quest writer:

 

Milla-Maarit Salo

Education Planner, International Coordinator

JAMK School of Professional Teacher Education

Project manager in MOBVET -project (Coordinated by Tarto University)

https://mobvet.ut.ee/avaleht

 

jamk.fi/aokk

www.facebook.com/opettajakorkeakoulu

Twitter: @JAMK_AOKK

JAMK logo

Vieraskynästä: Yhteisöllistä toimintaa digi- ja pelialan edistämiseksi

NiceICT event image

Nice ICT Jyväskylän kevään 2020 viimeinen tapahtuma järjestettiin virtuaalisesti 19.5. Etävierailun kohteena oli Jyväskylän Digi & Game Center. Tapahtumassa saimme kuulla ensin yleiskatsauksen DGC:n toiminnan taustoista. Tämän jälkeen pääsimme tutustumaan tarkemmin pariin DGC:n yhteydessä toimivaan yritykseen.

 

Mistä DGC:ssä on kyse?

Onko se joku pelijuttu? No ei pelkästään, vaikka eSportsiakin toimintaan kuuluu. Mutta kuten jo vihjasin, kokonaisuuteen liittyy myös erilaisia yrityksiä sekä muita digialan toimijoita. Tarkemmin ajatellen kyseessä on kokonainen ekosysteemi ja toimijoiden verkosto, joka antaa esimerkiksi yritystoiminnalle hyvän pohjan kasvaa ja kehittyä. DGC:n taustalla tällä hetkellä on muun muassa EU-rahoitusta, Keski-Suomen Liitto, JAMK, Business Jyväskylä, Fingersoft sekä Peliosuuskunta Expa. 

Esimerkkejä koko palveluvalikoimasta

 

  • Tapahtumatuotanto (erikokoiset pelitapahtumat, bizdev, työpajat, seminaarit, webinaarit, hackathonit)
  • Game Business konsultointi
  • Pelillistämiseen liittyvä konsultointi
  • eSport konsultointi
  • AR/VR/XR konsultointi
  • PR ja markkinointipalvelut
  • Rekrytointipalvelu
  • Tilavuokraus ja neuvottelutilat tapahtumiin, koulutuksiin, eSporttiin. Lisäksi hot desks, fixed desks..

Mukana on monenlaisia yrityksiä pelinkehityksen, kulttuurin, mainonnan sekä erilaisia digitaalista toimintaa edistäviä tahoja. Toiminnan laajuus yllätti meidät kuulijat täysin! DGC tarjoaa yrityksille mahtavan kumppaniverkoston, tiloja, koulutuksia sekä muuta toimintaa ja näin mukana olevat tahot saavat uusia mahdollisuuksia, kasvua, synergiaa sekä vaikkapa sparrausta arkipäivän ongelmiinsa. Yrittäjien keskuudessa vallitsikin valloittava huumorilla höystetty yhteishenki!

 

 

Erilaisia yrittäjiä

Saimme kuulla tarkemmat esittelyt kolmelta mukana olevalta yrittäjältä: Heidi Säntti (Family Creatives), Teemu Ollilainen (WeSolve Oy) sekä Suvi Liukkonen (W1llou Agency).

 

Heidi pyörittää mainostoimistoa, jossa hänen lisäkseen on mukana myös hänen sisaruksiaan. Heidän palveluitaan ovat erilaiset graafiset työt kuten logot ja ulkoasut, kuvitukset, sarjakuvat sekä animaatiot.

 

Teemulla on tulessa useampikin rauta ja hänellä on rautainen kokemus erilaisista ICT-alan kehitysprojekteista. Yritys tarjoaa digitaalisia työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen. Ratkaisut liittyvät nouseviin teknologioihin, esimerkiksi AR/XR/3D-tuotantoon ja 360° kuvauksiin.

 

W1llow Agencyn Suvi edustaa useita suomalaisia taiteilijoita, kuten sarjakuvapiirtäjä Milla Paloniemeä (esim. Kiroileva siili). Lisäksi hän toimii esimerkiksi tapahtumatuotannon parissa.

 

 

Monipuolisuus yllätti

Nice ICT:n tapahtumissa aiemminkin aktiivisesti käynyt Enni Stylman Jyväskylän yliopistolta kertoo, että DGC:n monialaisuus yllätti positiivisesti. Oli mukavaa, että tapahtumassa oli esittäytymässä monenlaisia toimijoita eikä pelkästään it-alan yrittäjiä. DGC on hyvä esimerkki siitä, kuinka myös it-alan toimijat voivat hyötyä monialaisesta työyhteisöstä ja verkostoitumisesta Enni kommentoi.

 

 

Toivotaan, että voimme järjestää virtuaalisen vierailun lisäksi myöhemmin Nice ICT -tapahtuman ihan paikan päälle, vaikkapa eSportsin merkeissä. Tätä odotellessa tiloihin pääsee jo tutustumaan Wesolven tuottaman 360° mallin avulla.

 

Ilona Lapinkylä


Vieraskynä:
Competence & Culture Specialist Ilona Lapinkylä työskentelee Cinia Oy:n ohjelmistoliiketoiminnan rekrytoinnin sekä osaamisen kehittämisen parissa. Vapaa-ajallaan hän toimii TIVIA Keski-Suomen hallituksessa sekä vetää Nice ICT Jyväskylä -verkostoa

NiceICT-logo